Pinokkio
    Huigbrouwerstraat 2
    1811 BJ Alkmaar
    Telefoon: 072-5202605
    E-mail: info@pinokkiowinkel.nl
Copyright  
Dé winkel waar je zo lekker kan en mag neuzen.

  Pinokkio copyright © 2011       

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website (tekst/beeld, grafisch design) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pinokkio Alkmaar.